Informace o vašich právech a bezplatná pomoc
ve sporech s podnikateli z jiných zemí EU

Evropské předpisy

Legislativa > Evropské předpisy

Evropská legislativa

Přehled evropských právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele na portálu europa.eu.
Vyhledávání úplných znění evropských právních předpisů na portálu EUR - Lex.

Nařízení Řím I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Nařízení Řím II

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).

Nařízení Brusel I

Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.