Informace o vašich právech a bezplatná pomoc
ve sporech s podnikateli z jiných zemí EU

Síť ESC (ECC-Net)

O nás > Síť ESC (ECC-Net)

Publikace sítě ESC (ECC-Net)

Evropská spotřebitelská centra provádí v rámci sítě ESC (ECC-Net) společné projekty zaměřené na různé oblasti a specifika přeshraničního nakupování v Evropské unii a na jejím jednotném trhu. Zprávy, které shrnují poznatky z daných projektů, a další publikace sítě najdete zde.

Výroční zpráva o činnosti sítě ESC v letech 2005-2014

,

Bezplatnou pomoc spotřebitelům ve sporedch s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu poskytuje síť Evropských spotřebiteslkých center ECC-Net již 10 let. První dekádě její existence se věnuje přiložená zpráva (v angličtině).

Výroční zpráva sítě ESC za rok 2013

V roce 2013 se opět zvýšil počet spotřebitelských kontaktů zaznamenaných sítí Evropských spotřebitelských center. Informace o aktivitách ECC-Net i jednotlivých členských center poskytuje výroční zpráva.

Výroční zpráva sítě ESC za rok 2012

V roce 2012 byla síť Evropských spotřebitelských center opět velmi aktivní, mezi několika projekty byly také informace pro fanoušky cestující na londýnskou olympiádu a na fotbalové mistrovství Evropy v Polsku.

Výroční zpráva o činnosti sítě ESC za rok 2008

Jaké případy řešilo 29 Evropských spotřebitelských center v roce 2008? Zaznamenala jejich síť nárůst řešených případů a žádostí o informace, nebo se jejich počet naopak snížil? Dočtete se ve výroční zprávě za rok 2008.